Ý kiến khách hàng

Ngô Kim Lợi

Rất thích cách làm việc nhanh chóng của KTL. Giá tương đối mềm so với chỗ khác. Trình sếp ký đơn đặt hàng dễ thở hơn chút. KTL nên đa dạng hơn nhiều sản phẩm đặc thù hơn nữa để đáp ứng cho nhu cầu của các cty sản xuất. Cảm ơn KTL!

prev_doitac next_doitac